Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Tematska sjednica ESV-a ZDK


  Četvrtak, Novembar 28. 2019

  16:00 h


XVIII tematska sjednicu ESV-a ZDK održat će se 28.novembra 2019. godine sa početkom u 16:00 sati u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići 2.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XVII sjednice ESV-a
2. Zakon o turizmu
3. Razno

Arhiva