Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Tematska sjednica ESV-a KS "Odliv radno sposobnog stanovništva - uzroci i posljedice"


  Utorak, August 20. 2019

  16:00 h


Tematska sjednica ESV-a KS "Odliv radno sposobnog stanovništva - uzroci i posljedice" održat će se 20. augusta 2019. godine u 16:00 sati zgradi Doma sindikata, Obala Kulina bana 1/1, sala 2.
Arhiva