Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji i principima rada ERSE mreže koji se organizuje u sklopu realizacije projekta „Studentskom praksom brze do posla“


  Ponedjeljak, Juni 17. 2019

  11:00 h


Svečani događaj potpisivanja Sporazuma o saradnji i principima rada ERSE mreže (EdukacijaReformaSigurnostEgzistencija) projekta "Studentskom praksom brže do posla” održat će se 17. juna 2019. godine u hotelu Bosnia u Sarajevu u trajanju od 11:00h do 14:00h.
 
Projekat finansijski podržava Evropska unija, a provodi Udruženje „PRAVA ZA SVE" u saradnji sa partnerskom organizacijom „Budućnost" Modriča. Opći cilj projekta je podržati reformu visokog obrazovanja u dijelu koji će osigurati uspostavljanje redovne studentske prakse u BiH, uz podršku i saradnju sa univerzitetima, poslovnom zajednicom, te studenstkim i drugim organizacijama civilnog društva.
 
Jedan od potpisnika Sporazuma je i Udruženje poslodavaca FBiH, a na događaju će učestvovati predstavnici Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, predstavnici relevantnih institucija, univerziteta, fakulteta, poslovne zajednice, privrednih komora, studentskih organizacija i drugih koji se bave pitanjima mladih/razmjenom studenata i stručnim obukama.

Arhiva