Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Svečano otvaranje Ureda Grupacije poslodavaca USK pri UPFBiH


  Petak, Oktobar 18. 2019

  14:00 h


Svečeno otvaranje Ureda Grupacije poslodaca USK pri UPFBiH bit će upriličeno 18. oktobra 2019. godine u prostorijama Grupacije, Trg maršala Tita bb, sa početkom od 14:00 sati.

Grupacija poslodavaca USK pri Udruženju poslodavaca FBiH osnovana je 10. juna 2014. godine u Bihaću.

Grupacija poslodavca USK pri Udruženju poslodavca u FBiH je najreprezentativnija Grupacija poslodavaca u tom kantonu sukladno Zakonu o radu,  a što je Rješenjem o reprezentativnosti Grupacije poslodavaca USK kao organizacionog dijela UPFBiH od 08.06.2016. godine potvrdilo Ministarstvo zdravstva rada i socijalne politike USK.

Grupacija poslodavaca zastupa članove Grupacije pred organima vlasti i drugim institucijama i pravnim licima, kolektivno pregovara te učestvuje u bipartitnim i tripartitnim tijelima sastavljenim od predstavnika vlasti, udruženja poslodavaca i sindikata. Delegacija Grupacije poslodavaca USK učestvuje u radu ESV-a za područje USK.

Sa ciljem jačanja Grupacije poslodavaca USK, a u skladu sa Statutom i Programom rada, UPFBiH otvara ured u Bihaću koji će upošljavati jednu osobu.
 
Otvaranjem ureda u Bihaću stvorili su se uslovi za efikasniji rad Grupacije Udruženja te rješavanju problema sa kojima se susreću poslodavci na području Unsko-sanskog kantona.

Arhiva