Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Stručno osposobljavanje iz oblasti energijskog certificiranja i obavljanja energijskih audita


  Ponedjeljak, April 25. 2022

  09:00 h


U periodu od 25.04. do 29.04.2022. godine nLogic Advisory organizuje online Program obuke osposobljavanja u oblasti energijskog certificiranja i obavljanja energijskih audita zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemima (MODUL 1) kao i sa složenim tehničkim sistemima (MODUL 2) za inžinjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike.

Pohađanjem i završavanjem ovih obuka, inženjeri tehničkih struka stiču znanja i vještine u područjima energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te nakon toga mogu pružati inženjerske usluge kroz izradu zakonski propisanim obavezama i to:

  • Elaborata o energijskim karakteristikama zgrada – za sve nove zgrade uz glavni projekat,kao sastavni dio tehničke dokumentacije koja je određena propisima, a u svrhu dobijanja građevinske dozvole;
  • Izradom energijskih audita – za sve zgrade javne namjene čija je ukupna korisna površinaveća od 500 m², za nove zgrade prije izdavanja upotrebne dozvole i za sve zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju u zakup;
  • Izradom energijskih certifikata – za sve nove zgrade, za postojeće zgrade ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup i za sve zgrade javne namjene, a koje imaju korisnu površinu veću od 500 m² i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata;
  • Izradom studija upotrebe alternativnih sistema snabdijevanja energijom – za sve individualne objekte, zgrade ili grupe zgrada prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti.  

Kandidati koji uspješno završe Program osposobljavanja, dobijaju uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja izdato od organizatora, a nakon uspješno položenog ispita kandidat stiče uvjerenje koje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja na neograničen period, kojim se kvalifikuje kao stručno lice koje vrši izradu energijskih audita i/ili energijskog certificiranja zgrada sa jednostavnim, odnosno složenim tehničkim sistemima, te ulazi u registar ovlaštenih auditora i certifikatora pri FMPU.

Predavači na svim Programima obuke su stručnjaci (magistri i doktori nauka) iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, odnosno iskusni projektanti i stručnjaci koji iza sebe imaju mnoštvo uspješno realizovanih projekata, energijskih audita i certifikata, te su priznati eksperti u oblastima energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u BiH i šire.

Prijavu za Program obuke možete dostaviti putem prijavnog obrazca koji se nalazi na web stranici www.nlogic.ba

Sve informacije možete dobiti putem e-maila edukacija@nlogic.ba ili pozivom na broj: +387 33 878 791.

Sve navedene aktivnosti propisane su Zakonom o energijskoj efikasnosti u FBiH („Službene novine Federacije BiH", broj 22/17), odnosno pratećim uredbama i pravilnicima, kao i kantonalnim zakonima o prostornom uređenju.

Arhiva