Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO Udruženje poslodavaca KS


  Četvrtak, April 01. 2021

  14:00 h


Sjednica Upravnog odbora Udruženje poslodavaca Kantona Sarajev održat će se 01. aprila 2021. godine s početkom u 14:00 sati, putem Zoom aplikacije.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa XVIII sjednike UO
2. Informacija o radu UPKS za 2020. godinu
3. Pripreme za održavanje redovne Skupštine UPKS
4. Informacija o aktivnostima Vlade KS na pomoći privredi u saniranju negativnih ekonomskih posljedica pandemije Covida-19
5. Tekuća pitanja

Arhiva