Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo


  Ponedjeljak, Decembar 16. 2019

  15:00 h


Sjednica UO Udruženja poslodavaca KS održat će se 16. decembra 2019. godine u 15:00 časova u kompaniji Praktik d.o.o., Hasana Merdžanovića 12, Vogošća.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa XII sjednice UO
2. Razmatranje Nacrta budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu
3. Razmatranje Nacrta zakona o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu
4. Razmatranje Nacrta zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo
5. Razmatranje Nacrta zakona o izmjenama Zakona o šumama Kantona Sarajevo
6. Razmatranje Prijedloga pravilika o izvođenju praktične nastave i labaratorijskog rada u srednjim školama na području Kantona Sarajevo
7. Tekuća pitanja


Arhiva