Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH


  Srijeda, Juni 15. 2022

  11:00 h


Sjednica UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH će se održati u srijedu 15.06.2022.godine u 11:00 sati u zgradi ZEDA-e, Poslovna Zona 1, Zmaja od Bosne bb, Zenica.

DNEVNI RED
1) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice UO Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona
2) Razmatranje pristiglih prijedloga i formiranje liste kandidata za:
   a. predsjednika i potpredsjednika Skupštine Grupacije
   b. članove UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH
   c. članova ESV-a ZDK i zamjenike članova ESV-a ZDK
   d. delegate Skupštine UPFBiH
   e. članove UO UPFBiH
3) Razno

Arhiva