Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO Grupacije poslodavaca ZDK


  Petak, Juli 12. 2019

  10:00 h


Sjednica Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH će se održati u petak 12.07.2019. godine u 10:00 sati u službenim prostorijama Grupacije, adresa: Poslovna Zona 1, Zmaja od Bosne bb, Zenica.

DNEVNI RED:

1) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice UO Grupacije poslodavaca ZDK kantona,
2) Razmatranje materijala za predstojeću sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK, s posebnim akcentom na „Program rada vlade ZDK za 2019. godinu",
3) Tekuća pitanja.

Arhiva