Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a ZDK


  Četvrtak, April 27. 2023

  16:00 h


Sjednica ESV-a ZDK održat će se 27.04.2023. godine, u sjedištu Vlade ZDK, Kučukovići 2, sala 109, sa početkom od 16:00 sati.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice ESV-a;
2. Razmatranje odgovora Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK u vezi sa Zaključcima ESV-a donesenih na 32. i 34. sjednici Vijeća;
3.Razmatranje odgovora JU Služba za zapošljavanje ZDK u vezi s Zaključcima ESV-a donesenih na 32. i 34. sjednici Vijeća;
4. Razno.

Arhiva