Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a ZDK

Sjednica ESV-a ZDK
Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK, održanoj 11. februara 2021. godine, nisu razmatrane tačke Razmatranje izvještaja JU Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK u vezi sa primjenom Pravilnika o refundaciji naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret ZZO ZDK i Razmatranje Analize provedenih aktivnosti na realizaciji poticaja po programima COVID i prijedlog novih mjera zbog nedostatka izvjestilaca, te je utvrđen novi dnevni red.

Prilikom razmatranje Zakona o izmjeni Zakona o šumama ZDK, izmjene i dopune su jednoglasno podržane uz pojedine napomene koje će biti uzeti u obzir prilikom izrade provedbenih akata.

Članovi ESV-a su razmatrali i Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja u ZDK za 2020. godinu. Naglašeno je da su materijali kvalitetno izrađeni te da odražavaju stvarno stanje u ovoj oblasti i uticaj pandemije na uposlenost. Informacija je jednoglasno primljena k znanju te je zaključeno da će socijalnim parterima biti dostavljeni spiskovi firmi koje su i koliko otpustile uposlenih kako bi se stekla realna slika. Također, socijalni partneri će razmotriti zakonsku regulativu, odnosno izmijeniti akte kako bi se omogućilo imenovanje predstavnika poslodavaca i sindikata u Upravi odbor Zavoda za zapošljavanje.

Pod tačkom raznom doneseni su zaključci da se sa Zavodom zdravstvenog osiguranja održi sastanak na kojem će se razgovarati o primjeni Pravilnika o refundaciji naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret ZZO ZDK, te da se organizuje tematska sjednica ESV-a na kojoj će se razmatrati Nacrt budžeta samo za oblast privrede. Članovi ESV-a su iskazali nezadovoljstvo nepravednim privilegovani statusom određenih privrednih subjekata prilikom ostvarivanja prava na subvenciju i pomoć te naglasili da se konačno ovakvoj diskriminaciji mora stati u kraj.

Razgovarano je i o pitanju zdravstvene zaštite i liječenja osoba za firme koje su u poteškoćama izazvanim pandemijom te nisu isplatile plaće i doprinose na uposlene. Ovo pitanje bit će upućeno Zavodu zdravstvenog osiguranja na rješavanje. Također, Ekonomsko-socijalno vijeće će nadležnim uputiti apel za rješavanje u cilju rješavanja stanja nagomilanih problema u rudnicima a koji su uglavnom u Zeničko-dobojskom kantonu.