Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a ZDK


  Srijeda, Oktobar 30. 2019

  16:00 h


Sjendica Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK planirana je za srijedu 30.10.2019. godine sa početkom u 16:00 sati.
 
Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice ESV-a
2. Izvještaj o izvršenu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za period januar - juni 2019. godine
3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK za period januar - juni 2019. godine
4. Program javnih investicija ZDK za period 2020. - 2022. godina
5. Informacija o stanju bezbijednosti na području ZDK za prvo polugodište 2019. godine
6. Informacija u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti poradica sa djecom u 2018. godini
7. Razno
 
 
 

Arhiva