Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a za područje Kantona Sarajevo


  Srijeda, Februar 26. 2020

  16:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo održat će se 26. februara 2020. godine u zgradi Kantona Sarajevo - Multimedijalna sala, Reisa Džemaludina Čauševića 1, sa početkom od 16:00 sati.

Dnevni red:
1.Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 78. sjednice ESV KS, održane, 17.12.2019. godine
2. Prijedlog zakona o Ekonomsko- socijalnom vijeću za područje Kanton Sarajevo
3.Tekuća pitanja

Arhiva