Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko socijalnog vijeća ZDK


  Srijeda, Juni 10. 2020

  11:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK održat će se 10. juna 2020. godine, u sjedištu Vlade ZDK, ulica Kučukovići 2, sala 301, sa početkom od 11:00 sati.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice ESV-a
2. Analiza postojećih poticaja i priprema prijedloga novih poticaja nakon okončanja
3. Razno

Arhiva