Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona


  Srijeda, Mart 15. 2023

  16:00 h


Trideset i peta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona planirana je za održavanje u srijedu 15.03.2023. godine sa početkom u 16:00 sati u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ul. Kučukovići broj 2, prvi sprat, sala 109.

Planirani dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa trideset četvrte sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća,
2. Razmatranje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu,
3. Razmatranje Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu,
4. Razno.

Arhiva