Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća KS


  Ponedjeljak, Novembar 11. 2019

  16:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća KS održat će se 11. novembra 2019. godine u zgradi Vlade Kantona Sarajevo, Multimedijalna sala, ulica Reisa Džemaludina Čauševića 1, sa početkom u 16:00 sati.

Dnevni red:
1. Usvajanje Prijedloga izvoda iz zapisnika sa 76. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća sa područja KS;
2. Nacrt zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo;
3. Nacrt programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ua 2020;
4. Tekuća pitanja.

Arhiva