Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća KS


  Četvrtak, Juni 20. 2019

  16:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo održat će se 20.06.2019. godine, sa početkom u 16,00 sati, u zgradi Kantona Sarajevo - Multimedijalna sala, ul. R. Dž. Čauševića br. 1.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 74. sjednice ESV-a KS, održane 15.05.2019. godine
2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta KS za 2019. godinu
3. Inicijativa za uključivanje reprezentativnih socijalnih partnera na području KS u upravna tijela i programske savjete
4. Tekuća pitanja

Arhiva