Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH


  Utorak, Oktobar 10. 2017

  15:00 h


 DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 18.(119.) sjednice ESV-a;
  2. Nacrt Zakona o zaštiti na radu;
  3. Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
  4. Nacrt Zakona o koncesijama;
  5. Uredba o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemskog značaja za Federaciju BiH;
  6. Stav UPFBiH o subvencioniranju radnika državnih preduzeća za odlazak u penziju;
  7. Prednacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH;
  8. Razno.

Arhiva