Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH


  Srijeda, Decembar 28. 2022

  13:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 28.12.2022. godine (srijeda) sa početkom u 13:00 sati.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa nastavka 10.(130.) sjednice i redovne 11.(131.) sjednice ESV-a;
2. Razmatranje prijedloga Udruženja poslodavaca FBiH:
a) Varijanta I: Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak;
b) Varijanta II: Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak;
3. Usklađivanje najniže plaće, u skladu sa članom 78. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22) i člana 6. Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće („Službene novine Federacije BiH", broj: 106/21)
4. Razno.

Arhiva