Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Seminar "Elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu"


  Četvrtak, Januar 25. 2018

  11:00 h


Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Udruženje ekonomista SWOT organizuju jednodnevni seminar namijenjen velikim poreskim obveznicima koji taj status stiču od 01.01.2018. godine. 

Seminar će biti posvećen novim informacionim sistema koje uvodi Uprava za indirektno oporezivanje, a prvenstveno uvođenju e-portala i elektronske komunikacije između obveznika indirektnih poreza i Uprave za indirektno oporezivanje.

TEME SEMINARA

  • Registracija korisnika elektronskih usluga
  • Punomoćnici registrovanih korisnika za e-usluge
  • Elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu
  • Pitanja i odgovori

AGENDA

11:00 – 11:10 - Pozdravna riječ organizatora

11:10 – 12:10 - Blok predavanja

12:10 – 12:30 - Pauza

12:30 – 13:30 - Blok predavanja

13:30 – 14:00 - Pauza

14:00 – 15:00 - Blok predavanja

15:00 – 15:30 - Pitanja učesnika

Mjesto održavanja

Tuzla, hotel Tuzla

četvrtak, 25.01.2018. godine u 11:00h.

Sarajevo, hotel Hills

petak, 26.01.2018. godine u 11:00h.

Banjaluka, hotel Bosna

utorak, 30.01.2018. godine u 11:00h.

Mostar, hotel Mostar

petak, 02.02.2018. godine u 11:00h.

Kotizacija

145,00KM + PDV (169,65 sa PDV-om) po učesniku

Molimo Vas da izvršite uplatu na račun:
571-010-00002540-10
(Komercijalna banka)
primalac: Udruženje Ekonomista RS SWOT

Prilikom dolaska ponesite dokaz o uplati.

Predavači

KOSTA ĐUKANOVIĆ, stručni savjetnik za praćenje Jedinstvenog računa

Kosta Đukanović rođen 28.02.1984. godine u Banjoj Luci. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, steko zvanje diplomiranog ekonomiste. U Upravi za indirektno oporezivanje radi od 01.09.2009. godine na poslovima stručni saradnik za poslove analize, viši stručni saradnik za praćenje Jedinstvenog računa. Od 10.11.2014. godine obavlja poslove stručnog savjetnik za praćenje Jedinstvenog računa.

DR. MIRO DŽAKULA, direktor UIO

Miro Džakula rođen je 1960 godine u Čapljini, diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Funkciju direktora Uprave za indirektno oporezivanje obnaša od 2011. godine. Prije toga bio je šef Odsjeka za poreze u RC Mostar, Rukovoditelj Kantonalno-Županijskog poreznog ureda u Mostaru, Glavni federalni inspektor u Kantonalno-Županijskom poreznom uredu u Mostaru, Glavni inspektor općinskog vijeća Čapljina, te šef robnog i materijalnog knjigovodstva i šef računovodstva u nekoliko preduzeća u privatnom sektoru. Od 2005. g. aktivno je uključen u izradi mnogih propisa, a posebno Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o prinudnoj naplati i pravilnika o prinudnoj naplati, Zakona i pravilnika o trošarinama- akcizama. Područje zanimanja u znanstvenoj i stručnoj oblasti su indirektni-neizravni porezi i računovodstvo. Odbranjen doktorski rad sa temom „Računovodstveno tržišni model selektiranja dionica na tržištu kapitala" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, mentor prof.dr.dc. Vinko Belak. Odbranjen magistarski rad sa temom „Model dodane vrijednosti kao osnovica za oporezivanje i procjenu efikasnosti" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, mentor prof.dr.dc. Vinko Belak. Povremeni angažman po osnovu ugovora o djelu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Objavio je više znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu, te više stručnih radova u zemlji i inozemstvu. Kroz dosadašnji radni vijek bio je uključen uorrganiziranje, predavanje i učestvovanje na simpozijima i seminarima iz područja zanimanja.

RATKO KOVAČEVIĆ, moderator
načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju

Ratko Kovačević diplomirao je ekonomiju 1997. godine na Univerzitetu u Rijeci. Nakon završenog fakulteta radio je kao novinar u riječkom "Novom List", te kao novinar, urednik i voditelj na BHRT-u. U Upravi za indirektno oporezivanje zaposlen je od početka 2005. godine, prvo kao portparol, a od 2011. godine kao načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju.

Više o seminaru pogledajte OVDJE.


Arhiva