Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Seminar „Analiza formata organizovanja učenja temeljenog na radu: Jačanje javno-privatne sektorske saradnje za visokokvalitetno srednje stručno obrazovanje u BiH – prezentacija prvih prikupljenih rezultata”


  Četvrtak, Oktobar 26. 2017

  10:30 h


Uspostavljanje aktivnog dijaloga i održive saradnje između škola i preduzeća je ključna predispozicija za efikasan sistem srednjeg stručnog obrazovanja koji odgovara potrebama svih ključnih aktera. Nužnost je kreirati situaciju u kojoj postoji obostrani interes i dobit, te je iz tog razloga određena fleksibilnost obrazovnog sektora, ali i prihvatanja uloge i odgovornosti u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja od strane privrednih društava neophodnost.

KulturKontakt Austria u saradnji sa Švicarskom razvojnom agencijom (SDC), a u okviru programskog pristupa PrilikaPlus projekta, implementira projekat „Jačanje javno-privatne sektorske kooperacije za visokokvalitetno srednje stručno obrazovanje”. Osnova projekta je poboljšanje komunikacije i razmjene informacija, te analiza izazova, nedostataka i potencijala saradnje uz davanje preporuka za kreiranje zakonskog i društveno-ekonomskog okvira saradnje koja će rezultirati u obostranu korist i privrede i obrazovng sektora. Ekspertsku podršku projektu i seminarima koji slijede daju Privredna komora Austrije, Institut za obrazovanje za privredu Republike Austrije, te Odjel vanjske trgovine Privredne Komore Republike Austrije za BIH.

S tim u vezi, održat će se seminar namijenjen relevantnim donosiocima odluka u srednjem stručnom obrazovanju na temu „Analiza formata organizovanja učenja temeljenog na radu: Jačanje javno-privatne sektorske saradnje za visokokvalitetno srednje stručno obrazovanje u BiH – prezentacija prvih prikupljenih rezultata” koji će se održati u Sarajevu, 26. 10. 2017. godine u hotelu „Europe” sa početkom u 10.30 h.
 
Seminar će voditi austrijski međunarodni eksperti, koji su u velikom obimu pomogli transformaciji srednjeg stručnog obrazovanja i podizanju relevantnosti ovog obrazovnog segmenta za tržište rada u zemljama iz regije. Tako je npr. Austrijska privredna komora trenutno vodeći partner Ministarstva obrazovanja Republike Srbije i Privredne komore Republike Srbije u projektu uvođenja dualnog obrazovanja. Gosp. Schmid je vodeći ekspert na nekolicini projekata u regionu, a vodi kontinuirana istraživanja i analize za sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Austriji. Gđa. Mott je voditeljica Odjela za obrazovanje u KulturKontakt Austria, instituciji koja za Federalno ministarstvo obrazovanja Republike Austrije implementira projekte u zemljama Zapadnog Balkana, te Rusiji i Ukrajini. Pored toga, gđa Mott je jedna od ključnih predstavnika u ERI SEE – Evropskoj Inicijativi za obrazovno reformske inicijative za jugoistočnu Europu.

Arhiva