Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

SDP BiH će podržati sva dobra zakonska rješenja koja je predložilo Udruženje poslodavaca FBiH

SDP BiH će podržati sva dobra zakonska rješenja koja je predložilo Udruženje poslodavaca FBiH

Sarajevo, 03. juni/lipanj 2019. – Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine razgovarali su danas sa predsjednikom SDP BiH Nerminom Nikšićem i zastupnicima ove stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH o „inicijativi 20+5+6". Radi se o setu zakonskih rješenja i inaicijativa koje je UPFBiH dostavilo Vladi i Parlamentu FBiH s cilje rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.

Predstavnici SDP BiH podržali su inicijative UPFBiH prema Vladi i Parlamentu FBiH, s naglaskom da će zastupnici ove stranke u Parlamentu FBiH podržati sva dobra zakonska rješenja i inicijative koje će biti u interesu stvaranja boljeg poslovnog ambijenta, koji će omogućiti snažniji priliv investicija, usvajanje novih tehnologija u proizvodnim procesim i otvaranje novih radnih mjesta.  Naročito je naglašeno da će podršku dobiti ona zakonska rješenja koja u konačnici znače boljitak za radnike, poslodavce i državu u cjelini.

„Istaknuli smo da je Udruženje poslodavaca FBiH nakon dogovora sa predstavnicima sindikalnih organizacija  FBiH spremno razgovarati i zajednički predložiti Vladi FBiH povećanje minimalne plaće, jer je i interes poslodavaca da imamo zadovoljne i motivirane radnike", kazao je Mladen Pandurević, direktor UPFBiH nakon sastanka.

Sastanak sa predstavnicima SDP BiH predstavlja nastavak aktivnosti djelovanja UPFBiH prema parlamentarnim strankama, a nakon tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojemu je donesen zaključak kojim je zatraženo od Vlade FBiH da razmotri prijedloge zakona i u roku od 60 dana ih dostavi zastupnicima na razmatranje i usvajanje. Do sada su održani sastanci sa predstavnicima parlamentarnih stranaka SDA, SBB BiH, Demokratska fronta, a u narednom periodu očekuju se sastanci sa predstavnicima i drugih parlamentarnih stranaka u Parlamentu FBiH.