Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak UPFBiH i SSSBiH o Općem kolektivnom ugovoru

Sastanak UPFBiH i SSSBiH o Općem kolektivnom ugovoru

Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH, u skladu sa potpisanim Protokolom o vođenju pregovora za zaključivanje Općeg kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama OKU za teritoriju FBiH, pozvali su članove pregovaračkog tima Saveza samostalnih sindikata BiH na sastanak. Sastanak se održao u prostorijama Udruženja 08. februara 2018. godine, na kojem su nastavljeni pregovori o Općem kolektivnom ugovoru FBiH, a sa ciljem poštivanja dobre prakse kolektivnog pregovaranja.