Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak u vezi nemogućnosti aneksiranja raskida ugovora potpisanih u postupku javne nabavke uslijed enormno poskupljenja

Sastanak u vezi nemogućnosti aneksiranja raskida ugovora potpisanih u postupku javne nabavke uslijed enormno poskupljenja
Predstavnici UPFBiH održali su 17. maja 2022. godine sastanak sa direktorom Agencije za javne nabavke BiH Tarikom Rahićem a kako bi razgovarali o problemima u vezi nemogućnosti aneksiranja raskida ugovora potpisanih u postupku javne nabavke, uslijed enormnog poskupljenja sirovine, energije i slično.

Na sastanku je dogovoreno da se poslodavci bliže upoznaju sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama BiH. Također je dogovoreno da će se u narednom periodu održati webinari na kojima će predstavnici Agencije upoznati poslodavce sa institutom indeksacije cijena te da će na web stranici Agencije biti objavljeno tumačenje ovog člana.

Usaglašeno je da se hitno treba pristupiti izmjeni člana 72. čijim izmjenama će se definisati mogućnost izmjena ugovora uslijed nepredviđenih okolnosti, te da ukoliko do toga ne može doći u parlamentarnoj proceduri, izmjene treba proglasiti Visoki predstavnik u BiH.