Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak Stručnog tijela za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prevozu FBiH


  Petak, Oktobar 29. 2021

  14:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH implementira projekat „Poslovanje bez korupcije", a jedna od projektnih aktivnosti je izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prevozu FBiH čime se želi reducirati rizik od nastanka koruptivnih radnji.

Sastanak Stručnog tijela UPFBiH za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prevozu FBiH će se održati 29. oktobra 2021. s početkom u 14:00 sati, putem platforme Zoom.

Mandat Stručnog tijela je da razmatra prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prevozu FBiH, te da dā svoje mišljenje i komentare u cilju dobijanja konačnog teksta prijedloga Zakona.


Arhiva