Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak Sindikata trgovine i poslodavaca iz djelatnosti trgovine

Sastanak Sindikata trgovine i poslodavaca iz djelatnosti trgovine
Predstavnici Grupacije poslodavaca iz oblasti trgovine pri UPFBiH na čelu sa predsjednikom Edinom Ibrahimovićem, održali su sastanak sa predsjednicom Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH Mersihom Beširović. Sastanku je prisustvovao i direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević.

U konstruktivnom dijalogu sugovornici su razgovarali o izmjenama i dopunama Zakona o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost trgovine. Također, razgovarano je o inicijativi Udruženja da se sredstva za osiguranje od nezaposlenosti koriste za očuvanje radnih mjesta, odnosno za isplatu naknade u visini minimalne plaće radnicima.