Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak sa UIO: izvoznicima se priznaje i drugi način dokazivanja izvoza robe

Sastanak sa UIO: izvoznicima se priznaje i drugi način dokazivanja izvoza robe

Zbog problema sa kojima se susreću izvoznici, 01. februara 2018. godine ponovno je održan sastanak u Upravi za indirektno oporezivanja, u Banjoj Luci. Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH, direktor kompanije MC&WOOD, predstavnik ASA Šped-a, te predstavnici sektora za carine i sektora za PDV Uprave za indirektno oporezivanje.

Naime, Zakon o carinskoj politici BiH, iako je na snazi od 2015. godine, a kojim je predviđena elektronska razmjena podataka, se ne primjenjuje zbog nepostojanja provedbenih propisa.

Dok ne počne primjena navedenog zakona izvoznici su suočeni sa problemima prilikom dokazivanja da je izvezena roba stvarno napustila carinsko područje BiH, jer se prema postojećem rješenju iz Uputstva o postupku izvoza carinske prijave podnose u pisanom obliku. Takav način je prevaziđen, zastario, oduzima puno vremena, ali i sredstava, ne dovodi do poboljšanja kvaliteta carinskih kontrola i nije u skladu sa carinskim propisima drugih zemalja i zemalja Europske unije.

Zbog neposjedovanja primjerka ovjerene carinske prijave u fizičkom obliku, izvoznici ne mogu dokazati stvarni istup robe sa područja BiH i ne mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a.

Nepoštivajući odredbe Uputstva o postupku izvoza, ovjereni primjerak carinske prijave se ne vrati deklarantu/špediteru, te samim tim, izvoznici, u velikom broju slučajeva, ne dođu u posjed iste. Zbog ovoga, izvoznicima se izriču prekršajne prijave i visoke kazne.

Svjesni problema, predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje istakli su da se u praksi izvozniku koji ne može doći u posjed ovjerenog primjerka carinske prijave,u postupku prihvataju i drugi dokazi, kao što su ovjeren CMR, ovjerena faktura, i sl., odnosno dokazi iz kojih se može nedvojbeno utvrditi da je roba istupila sa područja BiH.

Ukoliko se u prvostepenom postupku ova dokumentacija ne prihvati kao dokazno sredstvo i donese rješenje o neprihvatanju podnesenih dokaza izvoznik može uložiti žalbu. Žalbe na prvostepene odluke carinskih i poreskih organa rješava odjeljenje za pravne poslove UIO. Prema informacija Uprave za indirektno oprorezivanje, ovo odjeljenje poništava rješenje prvostepenog organa o neprihvatanju podnesenih dokaza i ponovo vraća na prvostepeni postupak sa uputom da se još jedanput razmotre svi dokazi i donese odluka o razduženju izvoza.

Veliki broj slučajeva je na ovakav način riješen i dokazano je da je roba izvezena na osnovu druge relevantne dokumentacije, koja nije ovjereni primjerak carinske prijave.

Molimo naše članice da, ukoliko budu imale problem sa neprihvatanjem ovakvog načina dokazivanja, nam se obrate.