Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak sa predstavnicima kompanija sa područja Hercegovine o "Inicijativi 20+5+6"

Sastanak sa predstavnicima kompanija sa područja Hercegovine o
Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović i član Upravnog odbora UPFBiH Snježana Kopruner održali su 07. maja 2019. godine u prostorijama kompanije Violeta u Grudama sastanak sa predstavnicima velikih i uglednih kompanija sa područja Hercegovine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija Grafotisak, Meggle, Feal, Ataco, Planet, Lumen, Franck, M.C.I. i Suton.

Na sastanku se razgovaralo o Inicijativi Udruženja poslodavaca FBiH koja će doprinjeti rasterećenju privrede, smanjenju sive ekonimije i poboljšanju fiskalne discipline, smanjenju nezaposlenosti, povećanju plaća i investicija, podizanju konkurentske sposobnosti domaće privrede, pojednostavljenju i ubrzavanju administrativnih procedura, kao i smanjenju troškova poslovanja.

Radi se o prijedlozima 25 zakonskih rješenja i šest inicijativa koji su podržane većinom glasova na tematskoj sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta koja je održana početkom aprila 2019. godine.

Predstavnici kompanija su podržali aktivnosti Udruženja kao i samu inicijativu, te je naglašeno da će članice Udruženja nastaviti lobiranje kod vlasti za ustvajanje inicijative.