Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak privrednika sa područja Konjica i UPFBiH


  Četvrtak, Februar 15. 2024

  10:00 h


S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa našom kantonalnom članicom – Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic organizuje sastanak privrednika sa područja Konjica.

Sastanak će se održati 15. februara 2024. godine sa početkom od 10:00 sati u Garden city Hotelu, Trbića polje do broja 158, Konjic.

Arhiva