Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak predstavnika UPFBiH sa Čovićem: Rasterećenje privrede mora biti prioritet izvršne i zakonodavne vlasti

Sastanak predstavnika UPFBiH sa Čovićem: Rasterećenje privrede mora biti prioritet izvršne i zakonodavne vlasti
Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je podršku od predsjednika Hrvatske demokratske zajedice BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragana Čovića i HDZ-a BiH za donošenje Zakona o doprinosima FBiH u kojoj će biti zakonski regulirana obaveza Vlade FBiH da se u narednim godinama smanjuju stope doprinosa u skladu sa rastom prihoda. UPFBiH je već dostavio amandmane na vladin Prijedlog zakona o doprinosima FBiH svim zastupnicima i svim zastupničkim klubovima u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, čije je zasjedanje zakazano za 09. oktobar 2019. godine.

„Zahvalni smo gospodinu Čoviću sa kojim razgovaramo o ključnim zakonskim rješenjima iz naše 'Inicijative 20+5+6' treći put u posljednjih mjesec dana i koji je pokazao razumijevanje za naše zahtjeve. UPFBiH intenzivno komunicira sa svim parlamentarnim političkim strankama u FBiH. Osim izmjena Zakona o doprinosima, insistiramo na usvajanju izmjene Zakona o porezu na dobit FBiH u smislu da se reinvestiranje dobiti oslobodi plaćanja poreza na dobit, a da se oporezuje dividenda sa deset posto. U prijedlogu Zakona o porezu na dohodak koji je predložila Vlada FBiH se oporezuje dividenda sa deset posto, ali bez izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit FBiH u skladu sa našim prijedlogom, radi se o još jednom opterećenju koje će direktno opteretiti poslodavce", kazao je predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović nakon sastanka sa Čovićem.

Predsjednik HDZ-a BiH istaknuo je da je tema rasterećenja privrede konačno stavljena na dnevni red političkih razgovora i dogovora.  

„Zahvaljujem poslodavcima na redovnoj komunikaciji koju smo uspostavili i mislimo da je to pravi put ka iznalaženju rješenja koja će u konačnici dovesti do povećanja plaća, povoljnijih uvjeta za ulaganje kako domaćih, tako i inozemnih ulagača i smanjenja sive ekonomije. Od izuzetne je važnosti dijalog između predstavnika realnog sektora na jednoj i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti kako bi se došlo  do rješenja koja će na jednoj strani rasteretiti gospodarstvo, a na drugoj strani neće dovesti u pitanje stabilnost proračunskih prihoda i vanproračunskih fondova", istaknuo je Čović.  

Također, iz UO UPFBiH insistriraju da se hitno formiraju koordinaciona tijela za parafiskalne namete kako na nivou FBiH, tako i nivou kantona i općina kako bi se radilo na njihovom ukidanju ili smanjenju. Istaknuto je da u ovome trenutku u FBiH, na svim nivoima vlasti ima više od 3.200 parafiskalnih nameta.  

Iz UPFBiH su, kao posebno značajno naglasili potrebu što hitnijeg usvanja izmjena i dopuna  Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH u smislu da se poslodavci rasterete plaćanja bolovanja u trajanju od 42 dana i da se taj period smanji na 15 dana, dok bi ostatak naknade za bolovanje išao na teret fondova zdravstvenog osiguranja.