Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak predstavnika UPFBiH i Delegacije EU u BiH


  Ponedjeljak, Juli 20. 2020

  13:00 h


Sastanak predstavnik UPFBiH i Delegacije EU u BiH će se u ponedjeljak, 20. jula 2020. godine u 12:00 sati putem Zoom aplikacije.

Sastanak su inicirali predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH a kako bi razgovarali o mjerama za ublažavanje posljedica ekonomske krize i izgradnju adekvatnog poslovnog ambijenta.

Arhiva