Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak članova tematskih podrupa za izradu Strategije razvoja FBiH 2021 – 2027

Sastanak članova tematskih podrupa za izradu Strategije razvoja FBiH 2021 – 2027
Članovi tematskih podrupa za izradu Strategije razvoja FBiH 2021 – 2027, delegirani ispred Udruženja poslodavaca FBiH, održali su konsultativni sastanak 20. novembra 2019. godine, a kako bi razgovarali o strateškim ciljevima koji bi se trebali inkorporirati u Strategiju.

Buduća Strategija razvoja će biti podloga i osnov za izradu godišnjih i trogodišnjih planova federalnih institucija. Članovi su na sastanku razmatrali i utvrdili ključne probleme, izazove i potencijale tematskih podgrupa, te je donesen zaključak da će Udruženje poslodavaca FBiH sačiniti Prilog za izradu Razvojne strategije, razvrstan po ciljevima tematskih podgrupa. Svaki član podgrupe će dati svoje prijedloge mjera i aktivnosti koje smatraju suštinskim za realizaciju strateških ciljeva ekonomskog razvoja, društvenog razvoja, dobre i inkluzivne javne uprave i održivog infrastrukturnog razvoja.

Vizija UPFBiH, koju predlažemo da se inkorporira u Razvojnu strategiju FBiH 2021-2027., jeste da BiH bude među 20 najstimulativnijih zemalja za investiranje u Evropi  te su članovi saglasni da je izrada ovakvog strateškog dokumenta od izuzetne važnosti za razvoj FBiH, uz napomenu da je neophodno da Strategija razvoja na neki način bude obavezujući dokument nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti FBiH.