Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak analitičarki IMPAQ International i direktora UPFBiH Mladena Pandurevića

Sastanak analitičarki IMPAQ International i direktora UPFBiH Mladena Pandurevića

IMPAQ International, američka kompanija koja pruža usluge istraživanja i savjetovanja domaćim i stranim klijentima u oblastima evaluacije programa, primijenjenih istraživanja, analize socijalne politike, dizajna istraživanja i prikupljanja podataka, kvantitativne i kvalitativne analize podataka i tehničke pomoći, prepoznala je Udruženje poslodavaca FBiH kao subjekt za analizu projeakta USAID-a.

S tim u vezi, analitičarke Impaq Internationala Anela Kadrić-Abaz i Anesa Hadžić održale su 11. aprila 2018. godine sastanak sa direktorom Udruženja poslodavaca FBiH Mladenom Pandurevićem kako bi se izvršio monitoring implementacije projekata USAID-a (GOLD, FAR itd.).