Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak "Okvirne smjernice za implementaciju Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima UN-a"


  Utorak, April 27. 2021

  11:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH i Institut za razvoj mladih KULT organizuju Zoom sastanak na kojem bi predstavili „Okvirne smjernice za implementaciju Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima UN-a".

Sastanak će se održati 27. aprila 2021. godine sa početkom u 11:00 časova, a očekuje se prisustvo predstavnika Ministarstva pravde FBiH, Ministarstva civilnih poslova FBiH, ministarstava za ljudska prava i izbjeglice na FBiH i KS nivou, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Ministarstva trgovine FBiH, Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, kao i Privredne komore FBiH, Elektroprivrede BiH, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, FIPA-e, Vijeća stranih investicija, Predstavništva njemačke privrede u BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i poslodavačkih udruženja u BiH.

Arhiva