Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sarajevska energetska i klimatska sedmica


  Ponedjeljak, Septembar 25. 2023

  09:00 h


Petodnevni međunarodni događaj Sarajevo Energy and Climate Week (SECW) / Sarajevska energetska i klimatska sedmica održaće se od 25. do 29. septembra 2023. godine.

Događaj, u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBiH, pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH usmjeren je na pravednu tranziciju i dekarbonizaciju energetskog sektora sa ciljem postizanja klimatske neutralnosti i uspostave cirkularne ekonomije.

Sarajevo, domaćin ovog veoma važnog događaja, kao glavni grad Bosne i Hercegovine, opredijelilo se za postizanje klimatske neutralnosti, doprinos BiH u postizanju tog cilja, te uključilo u međunarodne projekte razvoja i implementacije konkretnih koraka u tom pravcu.

Za sve koji žele da postanu dio ove priče više detalja: https://secw.ba/.

Arhiva