Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sarajevo: Sastanak Fokus grupe UPFBiH u vezi Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima


  Utorak, Juni 06. 2023

  13:00 h


Odlukom Upravnog odbora, Pravni i Ekonomski savjet UPFBiH je pripremio draft principa na osnovu kojih bi se trebali pripremati Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima.

S tim u vezi, planirano je održavanje više sastanaka  fokus grupa u FBiH na kojima će poslodavci ažurirati svoje prijedloge, sugestije, komentare i primjedbe, a u cilju pripreme konačnog teksta principa koji će Udruženje poslodavaca u FBiH uputiti nadležnim tijelima.

Sastanak radne grupe članica UPFBiH iz Kantona Sarajevo i Bosansko – podrinjskog kantona će se održati 06. juna 2023. godine u Hotelu Holiday, Zmaja od Bosne 4, Sarajevo sa početkom od 13:00 sati.

Arhiva