Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sajmovi tekstila i obuće u Poljskoj


  Ponedjeljak, August 22. 2022

  10:00 h


Privredna komora Federacije BiH obavještava sve zainteresirane privredne subjekte iz tekstilnog sektora, dizajnere i kreatore, proizvođače i distributere obuće da će se u saradnji sa Agencijom za promociju iz Poljske organizirati posjeta sajmovima:

Fashion We Are - Łódź, u period 22-26.08.2022.–sajam mode u sklopu kojeg će se održati i B2B susreti.

Više informacija o sajmu možete pronaći na linku: https://www.fashionweare.com/en/fashion-fair/

Polshoes - Kraków, koji se održava 26-30.09.2022. – sajam obuće.

Više informacija o sajmu možete pronaći na linku: https://www.polshoes.com/en-start

Na poziv Agencije za promociju Poljske omogućena je posjeta navedenim događajima, pri kojoj organizator snosi troškove smještaja, posjete sajmu kao i posjetu i susrete sa određenim poljskim kompanijama.

Također, trenutno su aktuelne promotivne ponude, te u slučaju rane rezervacije avio karte u cjelosti ili djelimično snosi organizator.

Vaše interesovanje o posjeti sajmu možete iskazati putem email na adresu: j.zejnilagic@kfbih.com ili putem telefona na broj: +387 33 566 313.

Arhiva