Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sajam prehrambenih proizvoda i hotelske opreme ANFAS i programi Buyer Mission


  Ponedjeljak, Januar 17. 2022

  10:00 h


Ambasada Turske obavještava privrednike iz BiH da će od 18. do 21. januara 2022. godine u Antaliji biti održan Sajam prehrambenih proizvoda i hotelske opreme ANFAS, a u okviru njega i programi "Buyer Mission".

Tokom programa "Buyer Mission", koji su planirani u od 17. do 20. januara, bit će održani "B2B" bilateralni susreti sa turskim privrednicima.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Kancelariji ekonomskog savjetnika Ambasade Turske u Sarajevu najkasnije do 6. januara na broj faksa: 033/208-562 ili putem maila saraybosna@ticaret.gov.tr.

Kancelarija će kontaktirati samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u programu, navedeno je u saopštenju.

Učesnici programa obavezni su da poznaju jedan od tri strana jezika - engleski, njemački ili francuski, te trebaju posjedovati ovlaštenje za odlučivanje o kupovini.

Više informacija i formular za učešće u programu nalazi se na web-stranici VTK BiH.

Prijavni obrazac

Arhiva