Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Rekonstrukcija tunela Crnaja - opravdana bojazan poslodavaca

Rekonstrukcija tunela Crnaja - opravdana bojazan poslodavaca
Udruženje poslodavaca FBiH organizovalo je 17. novembra 2020. godine zoom sastanak na temu "Poduzimanje aktivnosti na sprječavanju posljedica koji bi nastale zatvaranjem tunela Crnaja". Na sastanku je učestvovao ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić, savjetnik premijera Vlade FBiH Gordan Čahtarević, direktor JP Ceste FBiH Ljubo Pravdić sa saradnicima, predsjednik Privredne komere FBiH Mirsad Jašarspahić, predstavnici Euro-Asfalta, Asocijacije poduzetnika Hercegovine i kompanija Bingo, Konzum, Centrotrans i Amko Komerca.

Na početku je direktor JP Ceste FBiH Lubo Pravdić izvijestio prisutne o stanju tunela Crnaja te podsjetio da ovo preduzeće prema ugovoru ima obavezu da implementira kreditna sredstva. Izvijestio je prisutne o rezultatima simulacija koja su pokazala da bi očekivani zastoji u saobraćaju trebali trajati od sedam do trideset minuta. Predstavnik Euro-Asfalta, izvođača radova, Jasmin Bučo, kazao je da je planom rada predviđeno da ne dođe do potpune obustave saobraćaja, osim u noćnim satima, te da radovi neće biti izvođeni tokom ljetnih mjeseci. Također je kazao da je planirano da se unutar tunela napravi umjetni tunel sa dvije funkcionalne trake.

Međutim, poslodavci su naglasili da su simulacije rađene u augustu i oktobru, odnosno u vrijeme pandemije kada je najmanje intezivirana opća privredna aktivnost, te da ne odražavaju stvarno stanje. Izrazili su bojazan da može realno doći do odstupanja u praksi, imajući u vidu loše iskustvo od nedavne rekonstrukcije tunela Vranduk. Naglašeno je da će poslodavci pretrpiti dodatne, značajne troškove, što u uslovima pandemije i inače skučenog poslovnog ambijenta predstavlja još jedan opterećujući namet.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević naglasio je da poslodavci nisu protiv rekonstrukcije tunela, ali da se mora pronaći način kako bi posljedice po privredu usljed zastoja u saobraćajnom prometu ili korištenja alternativnih pravaca bile svedene na minimum. Također, Pandurević je istakao potrebu da se adekvatno i promptno reaguje u svim fazama rekonstrukcije tunela kako bi se na vrijeme preduprijedili mogući problemi.

Zaključeno je da će do kraja sedmice svi relevantni subjekti, učesnici sastanka, dostaviti svoje konkretne prijedloge i mišljenja, te je predloženo i redovno održavanje kosultativnih sastanaka na kojima će se razmatrati svaka faza realizacije ovog projekta.