Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Regionalni sastanak "Stanje kolektivnog pregovaranje u Zapadnom Balkanu"

Regionalni sastanak
Međunarodna organizacija rada je 07. jula 2021. godine u okviru projekta ESAP 2 organizovala online radionicu na temu „Stanje kolektivnog pregovaranja u zemljama Zapadnog Balkana".

Radionici su prisustvovali predstavnici ESV-a, udruženja poslodavaca i sindikata iz svih zemalja Zapadnog Balkana, a ispred Udruženja poslodavca FBiH prisustvovala je sekretar UPFBiH Mersiha Jusić.

Izvještaje o kolektivnom pregovaranju prezentovali su uvaženi profesori sa Univerziteta iz Tirane, Mostara, Banja Luke, Crne Gore, Skopja i Kragujevca te pravni ekspert sa Kosova.

Prema Izvještajima o stanju socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja može se zaključiti da je kolektivno pregovaranje u svim zemljama Zapadnog Balkana skoro na istom nivou. Sve zemlje se susreću sa istim problemima kao što su  sadržaji kolektivnih ugovora u kojima su u većini zemalja uglavnom prepisane odredbe zakona, trajanje kolektivnih ugovora te produženo dejstvo kolektivnih ugorova. Također jedan od problema u zemljama u regionu je mali broj potpisanih kolektivnih ugovora u privatnom sektoru. Kolektivni ugovori se uglavnom potpisuju na sektorskom nivou a što je praksa i u zemljama EU.

Stanje socijalnog dijaloga u EU prezentirao je Jan Behrens, predstavnik Europske komisije.