Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Regionalna konferencija


  Ponedjeljak, Mart 26. 2018

  09:00 h


Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje regionalnukonferenciju na temu Kako jačati dobro upravljanje u javnim preduzećima? na kojoj će TI BiH prezentovati istraživanje o dobrom upravljanju u javnim preduzećima u BiH, koje je rađeno na uzorku od 100 javnih preduzeća.

Ovom prilikom zajedno sa učesnicima iz regiona će biti prezentovana praksa u zemljama Zapadnog Balkana, Hrvatske i Turske, te će konferencija biti svojevrstan forum i za razmjenu iskustava i znanja između organizacija civilnog društva, predstavnika javnih preduzeća, institucija i međunarodnih organizacija o mogućnostima za bolju primjenu standarda transparentnosti i odgovornosti, te mehanizama za jačanje integriteta i korporativnog upravljanja javnih preduzeća.

Konferencija će se održati u ponedjeljak, 26.03.2018. godine u Hotelu Bristol u Sarajevu sa početkom u 09:30.


Arhiva