Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Radionica "Biznis u savremenim uslovima poslovanja: važnost poslovne integracije, inovacije i komunikacije"

Radionica

Praćenje svjetskih standarda u poslovanju i inovacije ključno je kako bi bh. kompanije uhvatile korak sa savremenim trendovima, istaknuto je na radionici "Biznis u savremenim uslovima poslovanja: važnost poslovne integracije, inovacije i komunikacije" koju je 30. maja 2018. godine u Sarajevu organiziralo Udruženje poslodavaca FBiH.

Snježana Šlabek iz kompanije Cambridge Innovative System Solutions rekla je da njihov program "Culture4inovation" omogućava kompanijama da ojačaju svoju inovativnu kulturu i da se na tržištu pokažu kao inovativni i jaki igrači.

Pojasnila je da se program sastoji od modula koji u sebi sadrže niz alata i tehnika koje omogućavaju malim i velikim firmama da maksimalno iskoriste svoje ljude i da budu inovativni.

Šlabek je dodala da kompanije u regionu poprilično zaostaju za svjetskim trendovima, te da živimo u vremenu tzv. distruptivnih inovacija kada svakodnevno izlaze novi poslovni modeli - kao što su Uber ili Airbnb, koji mogu urušiti postojeće.

Potcrtala je da zbog toga tradicionalne organizacije moraju naći način da uhvate korak s vremenom u kojem se nalaze.

Direktor firme NetConsulting Bojan Bajić naveo je da bh. poslovnu zajednicu treba upoznati o standardu poslovnog inegriteta koji je na zapadu postao obavezan i nepoštovanje tih transparentnih procedura poslovanja donosi sankcije kompanijama.

Naglasio je da su u BiH i regionu međunarodne finansijske institucije u nekoliko navrata izrekle sankcije lokalnim kompanijama zbog netransparentnih praksi na tržištu.

Bajić je kazao da takve prakse u BiH možda nisu ni kažnjive ali su kažnjive na zapadu i zbog toga je potreban veći oprez kod kompanija koje imaju ambiciju međunarodnog uvezivanja.