Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Goražde - Radionica o pravima i obavezama poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora


  Srijeda, Oktobar 16. 2019

  12:00 h


Udruženje poslodavaca u FBiH prepoznalo potrebu za edukaciju članova UPFBiH, kroz radionicu o pravima i obavezama u postupku inspekcijskog nadzora, koja bi imala za cilj sprječavanje kažnjavanja poslodavaca, poboljšanje poslovne klime i promociju preventivnih u odnosu na represivne mjere.

Primarni cilj radionice je educirati poslovne subjekte o pravima i obavezama poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora, značaju inspekcijskog nadzora kao i načinu obavljanja nadzora.

Radionica će se održati 16. oktobra 2019. godine u Biznis centar" Goražde, ulica Sinan paše Sijerčića 19, Goražde, sa početkom od 12:00 sati.

Arhiva