Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Radionica "Porez na dobit, porez po odbitku i transferne cijene u Federaciji BiH“


  Utorak, Mart 20. 2018

  09:45 h


Udruženje poslodavaca FBiH u saradnji sa kompanijom PwC organizuje radionicu „Porez na dobit, porez po odbitku i transferne cijene u FBiH".

Teme koje će se obrađivati na radionici odnose se na način utvrđivanja osnovice za porez na dobit, porezno priznati i porezno nepriznati rashodi, obračun troška amortizacije u porezne svrhe, porez po odbitku i primjena sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, te transferne cijene i obaveza posjedovanja dokumentacije o transfernim cijenama.

Radionica će se održati 20. marta 2018. godine u Hotelu Bosnia (Kulovića 9) sa početkom od 10:00 sati.

Arhiva