Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Radionica "Mjesto oporezivanja prema Zakona o PDV-u BiH, sa fokusom na elektronske usluge"


  Utorak, Juni 05. 2018

  16:00 h


Radionica na temu "Mjesto oporezivanja prema Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH, sa fokusom na elektronske usluge", koju organizuje Fiskalno udruženje – IFA u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Deloitte Sarajevo, održat će se 5. juna 2018. godine, sa početkom u 16 sati, u prostorijama Deloitte Sarajevo, na adresi Zmaja od Bosne 12c.

Ovo je još jedna od planiranih aktivnosti u 2018. godini, koje se organizuju sa ciljem da se učesnicima, ali i široj javnosti, ukaže na značaj određenih tema iz oblasti poreza, sa stanovišta različitih zakonskih  rješenja i prakse u okviru BiH, te EU i međunarodnih poreskih pravila, kao i problema u praktičnoj primjeni.

Fiskalno udruženje – IFA u Bosni i Hercegovini osnovano je 2016. godine sa ciljem proučavanja i zalaganja za unapređenje poreskog prava i poreske legislative u BiH, kao i međunarodnog i uporednog prava u oblasti javnih finansija, naročito međunarodnog i uporednog fiskalnog prava, te finansijskih i ekonomskih aspekata oporezivanja. Udruženje okuplja stručnjake iz javnog, privatnog i akademskog sektora sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine koji se bave fiskalnim pitanjima, te pruža jedinstvenu platformu za razmjenu mišljenja i stavova, uzimajući pri tom u obzir različita okruženja i organizacije iz kojih članovi dolaze. Udruženje je ubrzo nakon osnivanja dobilo status ogranka Međunarodne fiskalne asocijacije (IFA), jedine nevladine međunarodne organizacije koja se bavi fiskalnim pitanjima, a da pri tom nije vezana ni za jedan sektor. IFA je osnovana 1938.godine sa sjedištem u Holandiji i trenutno broji preko 12.500 članova iz 116 zemalja, sa ograncima u 70 zemalja. Više informacija o radu udruženja možete pronaći na www.ifa-bih.ba.

Na ovoj radionici obraditi ćemo sljedeće teme:

• Oporezivanje prometa usluga u sistemu PDV u BiH, posebno kada se radi o slučajevima u kojima je jedan od učesnika u prometu te usluge strano lice;

• Mjesto prometa usluga, zakonska rješenja u BiH u odnosu na EU direktivu 2008/8/EZ;

• Izazovi u praksi i prijedlozi za pojednostavljenja i modernizacije sistema poreza na dodatu vrijednost u BiH.

Predavač je Muamer Hodžić, Deloitte.

Učešće na radionici je besplatno. Zbog ograničenog broja mjesta,  

molimo vas da potvrdite svoje učešće najkasnije do 30. maja 2018. 

godine. Prijavu sa kontakt podacima učesnika možete dostaviti putem email-a info@ifa-bih.ba.


Arhiva