Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Provedbeni propisi

Pravilnik o registrovanju proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema
Preuzmi dokument
Pravilnik o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fisk ...
Preuzmi dokument
Pravilnik o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sistema
Preuzmi dokument
Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca, obavještenja i ostalih paretćih dokumenata u ...
Preuzmi dokument
Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema
Preuzmi dokument
Pravilnik o postupcima i redoslijedu radnji o procesu fiskalizacije
Preuzmi dokument
Pravilnik o dinamici fiskalizacije u FBiH
Preuzmi dokument
Pravilnik o tranfernim cijenama
Preuzmi dokument
Pravilnik o primjeni Zakona o poreza na dobit
Preuzmi dokument
Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
Preuzmi dokument