Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Provedbeni propisi

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2024. god ...
Preuzmi dokument
Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem
Preuzmi dokument
Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika
Preuzmi dokument
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u
Preuzmi dokument
Tehničko uputstvo za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem
Preuzmi dokument
Izmjena osnovica za obračun doprinosa određenih obaveznika za 2018. godinu (Sl. novine 39/18)
Preuzmi dokument
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (Sl. novine 3 ...
Preuzmi dokument
Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih d ...
Preuzmi dokument
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjig ...
Preuzmi dokument
Pravilnik o registrovanju proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema
Preuzmi dokument
Pravilnik o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fisk ...
Preuzmi dokument
Pravilnik o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sistema
Preuzmi dokument
Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca, obavještenja i ostalih paretćih dokumenata u ...
Preuzmi dokument
Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema
Preuzmi dokument
Pravilnik o postupcima i redoslijedu radnji o procesu fiskalizacije
Preuzmi dokument
Pravilnik o dinamici fiskalizacije u FBiH
Preuzmi dokument
Pravilnik o transfernim cijenama
Preuzmi dokument
Pravilnik o primjeni Zakona o poreza na dobit
Preuzmi dokument
Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
Preuzmi dokument