Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prosječna neto plaća za novembar 2017. godine

Prosječna neto plaća za novembar 2017. godine

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za novembar 2017. godine, u Federaciji BiH, iznosi 868 KM i nominalno je viša za 0,6%, a realno za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za novembar 2017. godine, nominalno je viša za 2,0%, a realno za 0,1%.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.