Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prosječna neto plaća za juli 2017. godine

Prosječna neto plaća za juli 2017. godine

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za juli 2017.godine, u Federaciji BiH, iznosi 857 KM i nominalno je niža za 0,5%, a realno gledano ostala je na istom nivou u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za juli 2017. godine, nominalno je viša za 3,1%, a realno za 1,7%.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.