Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prosječna neto plaća za juli 2017. godine

Prosječna neto plaća za juli 2017. godine

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za august 2017.godine, u Federaciji BiH, iznosi 871 KM i nominalno je viša za 1,6%, a realno za 1,8%, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za august 2017. godine, nominalno je viša za 3,0%, a realno za 1,5%.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.