Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prosječna neto plaća za juli 2019. godine

Prosječna neto plaća za juli 2019. godine
Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za juli 2019.godine u Federaciji BiH iznosi 940 KM i nominalno je viša za 3,2% a realno za 3,8%, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za juli 2019. godine nominalno je viša za 5,5%, a realno za 4,9%.
 
 

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.