Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prosječna neto plaća za januar 2018. godine

Prosječna neto plaća za januar 2018. godine

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za januar 2018. godine, u Federaciji BiH, iznosi 888 KM i nominalno je viša za 1,5%, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za januar 2018. godine, nominalno je viša za 3,4%.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba