Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prihvaćen prijedlog UPFBiH za produženje trajanja moratorija na kredite u FBiH

Prihvaćen prijedlog UPFBiH za produženje trajanja moratorija na kredite u FBiH
Upravni odbor Agencije za bankarstvo FBiH prihvatio je prijedlog Udruženja poslodavca FBiH o produženju trajanja morotorija na kredite u FBiH te usvojio odluku o privremenim mjerama koje banke primjenuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom COVID-19. Ista odluka donesena je i za mikrokreditne organizacije i leasing društva, koja posluju pod nadzorom Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).

Ovim odlukama osigurava se stabilnost i kontinuitet djelovanja subjekata bankarskog sistema u svrhu ublažavanja ekonomskih posljedica izazvanih virusnim oboljenjem COVID-19, kao i djelovanje u cilju očekivanog oporavka privrede.

Posebne mjere iz odluka podržavaju mogućnost moratorija na otplatu kreditnih obaveza, modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate kreditnih obaveza i druge oblike podrške klijentima subjekata bankarskog sistema koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim ekonomskim efektima.

U Odluci su usvojeni i prijedlozi UPFBiH, kao što je, između ostalog, i da kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definiranaosnovnim ugovorom, te da prilikom ugovaranja posebnih mjera, banka ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti.

Zahtjevi za primjenu mjera iz ovih odluka mogu se podnositi bankama, mikrokreditnim organizacijama i lizing društvima do 31.12.2020. godine.