Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Privredna komora BPK Goražde podržala prijedloge UPFBiH na set zakona o javnim finansijama

Privredna komora BPK Goražde podržala prijedloge UPFBiH na set zakona o javnim finansijama
Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uputila je dopis Udruženju poslodavaca FBiH kojim se izražava podrška Udruženju u vezi sa prijedlozima seta zakona iz oblasti javnih finansija. Isti dopis Privredna komora BPK Goražde je uputila i zastupnicima i medijima.

Dopis prenosimo u cjelosti.

Upravni odbor Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kojeg čine predstavnici najvećih i najznačajnijih privrednih subjekata iz različitih privrednih grana sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, je na svojoj IV sjednici održanoj dana 02.10.2019. godine, razmatrao set prijedloga zakona iz oblasti javnih finansija u Federaciji BiH, koji su trenutno u proceduri usvajanja pred oba doma federalnog parlamenta.

Razmatrani su:
 
1. Prijedlog Zakona o porezu na doprinose u Federaciji BiH;
2. Prijedlog Zakona o porezu na dohodak u Federaciji BiH;
3. Prijedlog Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH;
4. Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH (predložene izmjene).

S tim u vezi, Upravni odbor Privredne komore Bosansko-podrinjskog  kantona  Goražde je zauzeo stav da ponuđeni prijedlozi novih zakonskih rješenja u oblasti javnih finansija u Federaciji BiH, nisu u skladu sa dugogodišnjim opravdanim zahtjevima za rasterećenje privrede, jer princip neutralnog efekta, koji se želi postići predloženim mjerama, neće doprinijeti stvaranju povoljnijih uslova poslovanja.
 
U cilju bar djelimičnog rasterećenja privrede u Federaciji BiH, Privredna komora Bosansko-podrinjskog  kantona  Goražde  pruža punu podršku stavovima i zahtjevima Udruženja poslodavaca Federacije BiH u vezi sa prijedlozima seta zakona iz oblasti javnih finansija u Federaciji BiH, a naročito:

1. U prijedlog Zakona o doprinosima ugraditi zakonsku odredbu koja podrazumijeva da se uz predloženu stopu doprinosa od 32,50%, osigura da se u narednim godinama smanjuju stope doprinosa u skladu sa rastom prihoda;
2. U Zakon o porezu na dobit Federacije BiH uvesti poresku olakšicu oslobađanja od plaćanja poreza na dobit u slučaju reinvestiranja dobiti.
 
Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde smatra da je neophodno usvojiti set zakona iz oblasti javnih finansija, koji će zaista imati reformski karakter i koji će zaista rezultirati traženim reformama u smislu značajnog rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.