Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prijedlog mjera za pomoć privrednim subjektima i obrtnicima u Kantonu Sarajevo

Prijedlog mjera za pomoć privrednim subjektima i obrtnicima u Kantonu Sarajevo
Upravni odbor Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 01.aprila 2021. godine, razmatrao je Informaciju o negativnim efektima pandemije koronavirusa po poslovanje poslovnih subjekata u realnom sektoru kao i mjere koje se najavljuju kao pomoć nadležnih vlasti Kantona i Federacije BiH tokom 2021. S tim u vezi, Udruženje poslodavaca KS dostavilo je Vladi KS prijedlog mjera za pomoć privrednim subjektima i obrtnicima u KS:

1. Opći stav članica Udruženja poslodavaca jeste da je stanje poslovanja, izazvano pandemijom Covida-19, kod velikog broja privrednih subjekata i obrtnika, usloženo i dovedeno do nivoa opstanka. Širenje pandemije u KS, veliki broj pozitivnih i umrlih od virusa, kao i mjere donesene od strane kriznih štabova utječu na kretanje stanovništva čime je, ionako mali broj korisnika posebno u uslužnom sektoru, sveden na minimum i time na njihovo nerentabilno poslovanje.

2. Od početka pandemije Udruženje poslodavaca KS bilo je partner vlastima i institucijama Kantona Sarajevo i davalo puni doprinos u donošenju odluka i mjera za suzbijanje pandemije, zadržavanju radnih mjesta i opstanku privrednih subjekata i obrtnika. Nažalost, Upravni odbor UP izražava svoje nezadovoljstvo i čuđenje da Vlada KS, u prva tri mjeseca, nije našla za shodno da organizira sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca koje zastupa i predstavlja najveći broj poslodavaca u Kantonu Sarajevo.

3. Upravni odbor UP KS ne spori Vladi da donosi potrebne mjere za suzbijanje širenja pandemije i kroz tzv. "lockdown” zabrani radi određenih djelatnosti na području Kantona Sarajevo. Svakako da podržavamo poteze kojima ćemo zaštititi zdravlje i živote građana pa i naših uposlenika. Međutim, stava smo da, prije nego se donese neka mjera koja znači obustavu rada poslovnih subjekata u određenim djelatnostima Vlada treba čuti mišljenje poslovne zajednice i na bazi istoga donijeti konačnu odluku. Sigurni smo da bi mišljenja Vlade i prijedlozi poslovne zajednice bila približno ista, uz istovremeno donošenje mjera finansijske pomoći uposlenicima i privredni subjektima kao i obrtnicima čiji je rad zabranjen ili rade u otežanim uslovima, čime bismo ublažili zabrinutost posebno manjih poslodavaca i obrtnika.

4.  Mjere Vlade KS, donesene u martu mjesecu, koje su produžene i za prvu polovinu mjeseca aprila, a kojima se zabranjuje rad ugostiteljske djelatnosti cijenimo kao nešto što, po procijeni relevantnih faktora iz zdravstva i izvršne vlasti, može doprinijeti zaštiti zdravlja i života građana Kantona Sarajeva kao i naših uposlenika. Međutim, i ovom prilikom ukazujem da Vlada nije našla za shodno da se konsultira sa poslovnom zajednicom čime je ostavila prostor za njeno nezadovoljstvo i različito tumačenje donesenih odluka.

5.  Kroz izjave Ministra privrede KS i natpisa u medijima možemo zaključiti da je, za saniranje negativnih posljedica koronavirusa i pomoći zbog zabrane rada, osiguran 21 milion konvertibilnih maraka koje, odmah, mogu biti na raspolaganju privrednicima i obrtnicima. Nažalost, niko od članova Udruženja poslodavaca KS nema uvid u kriterije niti u način kako mogu aplicirati za korištenje navedenih sredstava.

6.  Imajući u vidu iznimno tešku situaciju u kojoj se nalaze privredni subjekti i obrtnici, Upravni odbor UP KS stoji na stanovništvu da planirana sredstva, odmah, moraju biti na raspolaganju i to na sljedeći način:
  • Hitno, u roku od dva dana, utvrditi kriterije i donijeti odluku o raspisivanju Javnog poziva za prijavu privrednih subjekata i obrtnika iz Kantona Sarajevo za pomoć u isplati dijela ili cjelokupnog iznosa minimalnih plaća sa pripadajućim porezima i doprinosima.
  • Uvrštavanje kriterija predloženih od strane Upravnog odbora UP KS a koji se ogledaju u isplati:
    • Svim privrednim subjektima i obrtnicima, neovisno od broja dana zabrane u određenom mjesecu, participirati 100% mjesečne minimalne plaće, doprinosa i poreza u 2021 godini za prijavljene radnike u određenom mjesecu (samo za subjekte kojima je rad iz osnovne djelatnosti zabranjena odlukom Vlade ili koji imaju odvojen segment obuhvaćen zabranom rada a koji je registrovan kao poseban ili dio pravnog subjekta – ID broj, šifru djelatnosti I broj uposlenih prijavljenih toj jedinici;
    • 50% mjesečne minimalne plaće, doprinosa i poreza u 2021. godini za uposlenike kod poslodavca i obrtnika kod kojih je evidentiran pad prihoda iznad 30% u odnosu na ostvareni prosječan prihod u mjesecima prije pandemije korona virusa u 2020. godini (januar i februar)
    • 30% mjesečne minimalne plaće, doprinosa i poreza u 2021. godini za uposlenike kod poslodavca i obrtnika koji ima pad prihoda iznad 20% u odnosu na ostvareni prosječan prihod u mjesecima prije pandemije korona virusa u 2020. godini (januar i februar).
  • Iz planiranih sredstava u Budžetu KS na ime kreditnog fonda izdvojiti sredstva za pokriće kamata, u 2021. godini,  za nove ali i zamjenske kredite. Svjedoci smo da određeni broj privrednih subjekata i obrtnika nema nikakve, ili ima znatno smanjene poslovne aktivnosti a ima kreditne obaveze i koje su uzeti za ulaganje u objekte ili opremu koje su trenutno nefunkcionalni.
  • Novom podrškom potrebno je obuhvatiti uposlenike koji, na dan raspisivanja Javnog poziva, imaju zaključen Ugovor o radu kod privrednog subjekta koji ima obustavu ili pad prihoda utvrđen definiranim kriterijima.